Alle landelijke reparaties in kaart

Stichting Repair Café heeft internationaal veel succes. Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden reparaties uitgevoerd. Mooie cijfers, maar hoe krijg je deze inzichtelijk om er daadwerkelijk iets mee te kunnen doen?

placeholder

O m alle data te kunnen verzamelen, wilde Stichting Repair Café een reparatie monitor laten ontwikkelen: Een online tool waarmee reparateurs eenvoudig en veilig hun reparatie-ervaringen kunnen registreren. De ingevoerde gegevens moeten eenvoudig te sorteren en te analyseren zijn, zodat er conclusies uit getrokken kunnen worden. Het hoofddoel van Repair Café is om met deze gegevens een verandering in de industrie teweeg te gaan brengen.

Wat we hebben gedaan

placeholder
placeholder
placeholder

Samenwerking

Het Repair Café wil zich inzetten om de repareerbaarheid van goederen te bevorderen. Om overheid en producenten daartoe te bewegen, dient de stichting eerst te beschikken over de nodige statistische data. De reparaties werden lokaal op papier bijgehouden wat het inzichtelijk maken van de data onmogelijk maakt. Zij hebben ons als partner gevraagd vanwege onze expertise op het gebied van techniek en innovatie waarbij wij altijd de eindgebruiker centraal stellen.

placeholder

Repair Cafe

Stichting Repair Café International is de motor achter het wereldwijd succesvolle Repair Café concept: Zelf je kapotte spullen repareren, samen met handige buurtgenoten. Dat is goed voor het milieu én voor de onderlinge contacten in de wijk. Buurtgenoten ontmoeten elkaar op een ontspannen en verrassende manier, mensen met praktische reparatiekennis worden gewaardeerd, spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. En grondstoffen, energie en geld worden bespaard en de CO2-uitstoot wordt beperkt.

Analysefase

De grote vraag in deze fase was: Wie zullen de echte gebruikers gaan worden? Eerst moesten we feeling krijgen met het begrip Repair Cafe. Daarnaast was de hoofdgebruiker voor ons niet concreet, dus moesten we dit in beeld gaan brengen. We zijn begonnen met het het bezoeken van enkele Repair Café's, hebben zelf een product laten repareren en diverse interviews met de coördinatoren (eindgebruikers) gehouden.

De informatie uit de analysefase hebben we gebruikt om persona’s te maken. Dit heeft enorm geholpen om de kaders van de opdracht te bepalen.

Ook hebben we in deze analysefase de randvoorwaarde voor de monitor vastgesteld: het formulier moet binnen 1 minuut met een smartphone in te vullen zijn.  

placeholder

Techniek keuze en ontwikkeling

Met deze randvoorwaarden in gedachten hebben we de keus gemaakt voor een eenvoudig formulier, online en mobile first. We hebben voor de ontwikkeling Material Design van Google gebruikt, een eenvoudig en lichtgewicht framework dat zeer geschikt is voor mobiel gebruik.

Aan de hand van de door ons vastgestelde customer journey hebben wij het formulier vormgegeven en vervolgens met de klant en eindgebruiker gestructureerd.

Testen/ implementatie

We zijn iteratief te werk gegaan door klein te beginnen. Allereerst hebben we een try-out gedaan, waarbij drie users van Repair Cafe International de monitor mochten testen. Vervolgens is er een testgroep van 10 Repair Cafe’s gestart die tot september de monitor uitvoerig zullen gaan testen en gebruiken. De feedback die hieruit voortkomt gebruiken we om de monitor te verbeteren, zodat na september een grotere groep aan de slag kan en de monitor landelijke ingezet kan gaan worden. En vervolgstap zou zijn of er een verdere samenwerking op Internationaal niveau mogelijk is.

Learnings

De samenwerking met de klant gaat heel goed. Doordat we met de tool bezig zijn, wordt veel meer concreet en gaan zij nadenken. Er komen steeds meer goede ideeën op tafel waardoor je goed op moet letten dat het niet te groot wordt. Aan ons de kunst om het klein en effectief te houden, waarna we in een latere fase verder kunnen gaan bouwen.