Joint venture met de Universiteit van Amsterdam

Samen ontwikkelen we een platform waarop overheden, bedrijven en andere organisaties met burgers samenwerken aan nieuwe ideeën, onderzoek en beleid. Om de onderneming een gezicht te geven, hebben we onlangs een Brand Sprint gedaan.

14 augustus 2020
placeholder

Van project naar partnership

Sinds 2015 werkt Unc Inc met de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam aan een platform om grote groepen mensen te laten participeren in wetenschappelijk onderzoek. We ontdekten echter dat de potentie van het platform veel verder reikt dan alleen de wetenschap. In de overtuiging dat het platform een bijdrage kan leveren aan de collectieve ontwikkeling van nieuwe ideeën en democratische besluitvorming, zijn we daarom begin dit jaar een joint venture gestart om de toepassing en maatschappelijke impact te vergroten.

Investeren in impact

Het gezamenlijk initiatief past in een ontwikkeling waarbij we met een open blik op zoek gaan naar manieren om de maatschappelijke impact van ons werk te vergroten. We beginnen vaak als leverancier, worden soms CTO of creative director en als nodig helpen we met het vinden van financiering. Soms stoppen we als leverancier en worden we aandeelhouder: met gedeelde idealen is alles mogelijk. Naast de Universiteit van Amsterdam brengen we deze visie in de praktijk met een groep partners verenigd in het Circular Service platform of met Mediacollege Amsterdam. Zo maken we samen onze initiatieven levensvatbaar en zelfstandig.

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Meedenken aan collectieve uitdagingen

Dat participatie van burgers belangrijk is voor onze gedeelde toekomst, dat leidt geen twijfel. We wonen in Nederland met ruim 17 miljoen mensen op een klein oppervlak. We zullen ervoor moeten zorgen dat ons land voor iedereen in de toekomst ook nog steeds prettig, veilig en gezond is om in te wonen, werken en leven. Het is daarom van belang dat we nadenken over hoe we op een goede manier invulling geven aan grote vraagstukken zoals woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering en circulaire economie.

Burgers onderdeel maken van de oplossingen

De vraagstukken zijn groot en vaak met elkaar verweven. Om op lokaal niveau antwoorden te kunnen formuleren op deze grote maatschappelijke opgaven zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen de lokale overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én burgers. Brede maatschappelijke betrokkenheid is een voorwaarde voor het slagen van de gezamenlijke ambities. Dit zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen, het vergroot de kwaliteit van oplossingen en mobiliseert collectieve actie en intelligentie.

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Lancering begin 2021; blijf op de hoogte!

Om dit moment starten we drie pilotprojecten om doorontwikkeling van het platform te versnellen. Zo hopen we het platform begin 2021 met een SaaS-model naar de markt te brengen. Wil je meer weten, neem dan contact op Artie Ramsodit, interim-directeur van dit initiatief, of hou onze kanalen in de gaten.

Zelf een Brand Sprint doen?

In een tweedaagse workshop gaan we met je team een scherpe positionering, een pakkend merkverhaal, een heldere contentstrategie en een krachtig communicatieconcept voor jouw merk ontwikkelen. Iets voor jou?