Een ervaring waarin mensen centraal staan

Hoe zorg je ervoor dat het online museumaanbod optimaal is afgestemd op de behoeftes van verschillende bezoekers?

placeholder

H et Tropenmuseum wil inspireren tot een open blik op de wereld, daarmee de onderlinge verbondenheid van mensen vergroten en zo wereldburgerschap bevorderen. Met een modern design, schitterend beeldmateriaal en een flexibel CMS heeft het nu ook een website die deze missie ondersteunt.

Wat we hebben gedaan

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Een museum over mensen

Samen met het Afrika Museum, het Museum Volkenkunde en het Wereldmuseum is het Tropenmuseum onderdeel van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMvW). Door intensief samen te werken aan hun gezamenlijke missie, zijn de musea in staat een nog rijker aanbod te creëren voor hun bezoekers. De oude websites deden echter geen recht aan de beleving van een bezoek. Een bewerkelijk content management systeem hielp evenmin om het aanbod online tot leven te brengen. Aan ons de opdracht om de gebruikservaring naar het niveau te brengen dat bezoekers, communicatieteam en musea verdienen.

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Vier sites beheren vanuit één organisatie

Om het centrale communicatieteam het juiste gereedschap te geven is gekozen voor een Drupal 8 multi-site. Hiermee kunnen ze met één systeem de content van de vier websites beheren en rollen en rechten toekennen aan medewerkers van de afzonderlijke musea. Heel praktisch wanneer niet alleen de tentoonstellingen maar ook de bijbehorende content een reis langs de verschillende musea maakt.

Het aanbod bepaalt de vorm

De nieuwe websites zijn zo ontworpen dat ze maximaal gebruik maken van het hoogwaardig beeld dat voor de tentoonstellingen wordt geproduceerd. Vooral door dit wisselend beeldmateriaal verschillen en vernieuwen de inhoud en vorm van de vier websites van elkaar ondanks de overeenkomstige structuur.

placeholder

Als een persoonlijke rondleiding

De user experience is ontworpen op basis van de verschillende behoeftes die bezoekers hebben. Wil je even snel het actuele programma bekijken, dan word je daar direct naartoe geleid. Ben je meer geïnteresseerd in de achterliggende thema’s? Je bent slechts een klik verwijderd van verdiepende content. Ben je op zoek naar het aanbod voor kinderen, groepen of scholen? Je wordt snel de weg gewezen naar relevante deelprogramma’s en activiteiten. En ben je tenslotte klaar voor het plannen van je bezoek dan vind je eenvoudig alle praktische informatie op een rij.

placeholder

Een (visite)kaartje voor het museum

Zo krijgt iedere bezoeker een persoonlijke ‘rondleiding’ door de websites en richting de ingang van het museum geleid. Maar ook achter de schermen kunnen de musea met het nieuwe CMS hun exposities nu in volle glorie presenteren.