Online platform voor windturbine markt

Spares in Motion is een online platform voor de vervangingsmarkt van windturbines. Verkopers kunnen hier hun producten en diensten aanbieden en eigenaren van windturbines kunnen onderdelen vinden, aanvragen en kopen. Ook kunnen er onderhoudsdiensten worden aangevraagd en er kunnen zelfs complete windturbines worden gekocht.

placeholder

T oen Spares in Motion ons benaderde, waren ze een startup die een huisstijl en online platform nodig hadden. Nu zijn we gegroeid tot online partners waarbij Unc Inc maandelijks onderhoud doet en regelmatig updates verricht.

Wat we hebben gedaan

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Online platform

Het belangrijkste doel van het platform was om het 'vraag en aanbod' te koppelen door kopers en verkopers dichter bij elkaar te brengen. De belangrijkste doelgroep is de kopers, dit zijn vaak eigenaren van meerdere windmolens. Verkopers zijn de fabrikanten en doorverkopers van onderdelen van windmolens.

We hebben een platform ontwikkeld waarmee verkopers een account kunnen aanmaken om vanuit daar hun producten aan te bieden. Denk hierbij aan onderdelen van een windturbine, reparaties, diensten en complete windturbines. Het platform geeft inzicht in je aanbod en de vraag van anderen. Alle communicatie tussen kopers en verkopers gaat via het platform aan de hand van offertes aanvragen en persoonlijke berichten. Kopers kunnen ook een verzoek indienen voor een item dat ze zoeken. Periodieke mailings worden naar segmenten van de gebruikers van Spares in Motion gestuurd om de vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen.

placeholder

De manier waarop men kan zoeken is specifiek ingericht op basis van de verschillende product types die op Spares in Motion aangeboden worden. Door gebruik te maken van Solr kunnen we producten tonen die overeenkomen met de vraag van de kopers. Met behulp van facetten kan de gebruiker makkelijk de vraag specificeren en de juiste producten vinden.

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Merk identiteit

Na grondig onderzoek en een aantal creative sessies kwamen we tot de conclusie dat Spares in Motion een tekstueel logo nodig had, in plaats van alleen een beeld, in verband met de lange naam. 
We hebben een minimalistisch symbool gemaakt van de wieken van een windmolen om visuele context aan het logo toe te voegen. Omdat ze een B2B startup zijn, hadden we gekozen voor een sterk en robuust lettertype. De kleur, hetzelfde als een blauwe lucht, onderstreept de identiteit van Spares in Motion. Ten slotte is een stijlgids gemaakt als versterking van de merk strategie en het waarborgen van een visuele identiteit.

Naast webdesign hebben we ook geprinte media voor Spares in Motion gemaakt. Deze ontwerpen zijn een combinatie van fotografie en illustratie. Met behulp van foto’s wordt duidelijk gemaakt welke productcategoriën Spares in Motion verkoopt, de illustraties leggen uit hoe het werkt. 

placeholder

Statistieken

Aan de hand van statistieken krijgt de verkoper inzicht in welke producten het beste converteren en waarom. Gebruikers kunnen aangeven of ze geinteresseerd zijn kopen of verkopen en ontvangen aan de hand van deze voorkeuren relevante suggesties. Met de statistieken en voorkeursinstellingen krijgt Spares in Motion een steeds duidelijker beeld van de behoeftes van de gebruikers en kan zij hiermee het aanbod en de diensten blijven optimaliseren.