Privacybeleid

Versie 1.0

Laatste wijziging: 12 juni 2022

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Unc Inc B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Unc Inc B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Unc Inc B.V. verstrekt. Unc Inc B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam (indien u dit verstrekt bij een online formulier)
  • Uw functietitel (indien u dit verstrekt bij een online formulier)
  • Uw afdeling (indien u dit verstrekt bij een online formulier)
  • Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan (indien u dit verstrekt bij een online formulier)
  • Uw adresgegevens (indien u dit verstrekt bij een online formulier)
  • Uw telefoonnummer (indien u dit verstrekt bij een online formulier)
  • Uw e-mailadres (indien u dit verstrekt bij een online formulier)
  • Uw C.V. en/of motivatiebrief (indien u online bij ons solliciteert)
  • Uw IP-adres (voor logging en SPAM preventie)
  • Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

Waarom Unc Inc B.V. uw gegevens nodig heeft

Uitvoeren van de gesloten overeenkomst

Unc Inc B.V. kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak.

Contact opnemen na contactaanvraag

Unc Inc B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Nieuwsbrief

Om een persoonlijke nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij uw e-mail adres en volledige naam nodig. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.  

De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van Unc Inc B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiliging van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Unc Inc B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Unc Inc B.V. kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics. Zie paragraaf ‘Delen met derden’. 

Functionele cookies 

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browserinstellingen van de computer verwijderd worden.

Tracking cookies

Naast functionele-cookies kunnen wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze analyseren het surfgedrag en onderzoeken advertentievoorkeuren. Hiervoor gebruiken wij in enkele gevallen externe software, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Voordat wij gebruik maken van deze tracking cookies vragen wij eerst expliciet toestemming tijdens uw bezoek aan onze website. Deze vertoning vindt u in de zogeheten “cookie popup”, onderaan de pagina. U bent niet verplicht deze cookies te accepteren om onze website te bezoeken, en heeft zelf controle op wat u wel en niet accepteert. Bovendien kunnen deze cookies op ieder moment, via de browserinstellingen van de computer, verwijderd worden. Hierna zal opnieuw toestemming worden gevraagd. Persoonsgegevens die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan uw Facebook- of Googleaccount kunt u via die betreffende organisaties verwijderen.

Gebruik social media koppelingen

Op onze pagina's kunnen plugins van sociale netwerken staan zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, en Twitter. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Als u onze pagina's bezoekt, kan via deze social media plugins een directe verbinding tot stand gebracht worden tussen uw browser en de servers van de social media. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Op die manier kan bijvoorbeeld Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven. Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens u onze website bezoekt.

Hoe lang Unc Inc B.V. gegevens bewaart

Unc Inc B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen. 

Delen met derden

Unc Inc B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden. Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met/verkocht worden aan derden. Hierboven vindt u meer informatie over hoe wij deze kunnen gebruiken en hoe u hier toestemming voor geeft. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of  door middel van een e-mail naar ons via de contact informatie, onderaan deze pagina. Unc Inc B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Unc Inc B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Unc Inc B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Unc Inc B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Unc Inc B.V. via onderstaande informatie.

Contactgegevens

uncinc.nl is een website van Unc Inc B.V.. Unc Inc B.V. is als volgt te bereiken:

 

Bedrijfsnaam: Unc Inc B.V.

Postadres: Scheepsbouwkade 15

Vestigingsadres: Scheepsbouwkade 15

KvK: 64721868

Telefoon: +31 (0) 20 689 2000

E-mailadres: info@uncinc.nl

Heeft u een vraag of klacht over uw privacy?

Heeft u vragen of een klacht  over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via security@uncinc.nl

 

We doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.