Bits of Freedom Jaarverslag 2017

Het internet en andere technologieën hebben ons prachtige, nieuwe mogelijkheden gegeven. Sterker nog, wij verdienen er ons brood mee. Maar het biedt overheid en bedrijfsleven ook verregaande controlemogelijkheden. Bits of Freedom is de waakhond die ervoor zorgt dat onze digitale rechten niet verloren gaan. We zijn trots en blij dat we kunnen bijdragen aan hun missie, ditmaal met de vormgeving van hun jaarverslag over 2017.

21 september 2018
placeholder

Bits of Freedom was begin dit jaar nog veelvuldig in het nieuws rondom het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de "Sleepwet". Niet alleen waren ze een belangrijke stem in het debat, ze wisten burgers ook massaal te activeren om weerstand te bieden aan de plannen van de overheid. Belangrijk want privacy is een grondrecht en onmisbaar voor je vrijheid.

Het meest recente project waaraan we hebben samengewerkt is het jaarverslag over 2017. Elk jaar maken we er iets bijzonders van. Zo kozen we vorig jaar voor een vorm waarvoor je een 3D-bril nodig had om het te kunnen lezen. Dit jaar was de opdracht op de nieuwe huisstijl van Bits of Freedom toe te passen en verder uit te werken.

Het doel van deze editie was om niet alleen terug te kijken naar de hoogtepunten van 2017 maar om ook gelijk een brug te slaan naar de ambities voor 2018. Om die reden hebben we in het visueel concept gebruik gemaakt van outlined titels die op een grafische manier verbinding leggen tussen  verleden en toekomst en tegelijk de samenhang tussen de verschillende onderwerpen weergeeft. Om maximale interactie met het jaarverslag mogelijk te maken, is gekozen voor zowel een dedicated site als een interactieve pdf.

Wij voelen ons sterk verbonden met de missie van Bits of Freedom, zijn zelfs een officiële bedrijfssponsor, en werken daarom al jaren met hen samen. We moedigen je dan ook aan om hun inzet voor internetvrijheid te steunen, als individu of als organisatie.

Onze case

Wij werken al jaren met veel plezier samen aan hun projecten. Zo ook aan het jaarlijkse jaarverslag.