Een ervaring waarin mensen centraal staan

Introduction

Hoe zorg je ervoor dat het museumaanbod optimaal is afgestemd op de behoeftes van verschillende bezoekers?
 

Image
Tropenmuseum-cover

Het Tropenmuseum en haar zustermusea willen inspireren tot een open blik op de wereld, daarmee de onderlinge verbondenheid van mensen vergroten en zo wereldburgerschap bevorderen. Met een modern design dat leunt op schitterend beeldmateriaal heeft het nu ook een website die deze missie ondersteunt.

Een museum over mensen

Samen met het Afrika Museum, het Museum Volkenkunde en het Wereldmuseum is het Tropenmuseum onderdeel van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Door intensief samen te werken aan hun gezamenlijke missie, zijn de musea in staat een nog rijker aanbod te creëren voor hun bezoekers. De oude websites deden echter geen recht aan de beleving van een bezoek. Bewerkelijk content management hielp evenmin om het aanbod online tot leven te brengen. Aan ons de opdracht om de user experience naar het niveau te brengen dat bezoekers, communicatieteam en musea verdienen.

Vier sites beheren vanuit één organisatie

Om het centrale communicatieteam het juiste gereedschap te geven is gekozen voor een Drupal 8 multi-site. Hiermee kunnen ze met één systeem de content van de vier websites beheren en rollen en rechten toekennen aan medewerkers van de afzonderlijke musea. Heel praktisch wanneer niet alleen de tentoonstellingen maar ook de bijbehorende content een reis langs de verschillende musea maken.

Het aanbod bepaalt de vorm

De nieuwe websites zijn zo ontworpen dat ze maximaal gebruik maken van het hoogwaardig beeld dat voor de tentoonstellingen wordt geproduceerd. Het zorgt er bovendien voor dat inhoud en vorm van de vier websites van elkaar verschillen en continu vernieuwen ondanks de overeenkomstige structuur.

Als een persoonlijke rondleiding

De user experience is ontworpen op basis van de verschillende behoeftes die bezoekers hebben. Wil je even snel het actuele programma bekijken, dan word je daar direct naartoe geleid. Ben je meer geïnteresseerd in de achterliggende thema’s? Je bent slechts een klik verwijderd van verdiepende content. Ben je op zoek naar het aanbod voor kinderen, groepen of scholen? Je wordt snel de weg gewezen naar relevante deelprogramma’s en activiteiten. En ben je tenslotte klaar voor het plannen van je bezoek dan is alle praktische informatie voor je verzameld.

Een (visite)kaartje voor het museum

Het resultaat? Niet alleen krijgt iedere bezoeker nu een persoonlijke ‘rondleiding’ door de sites en wordt deze richting de ingang van het museum geleid, ook achter de schermen worden de musea in staat gesteld hun cultuurschatten in volle glorie te presenteren.

Wat hebben we geleerd?

Geen gebruikers maar mensen

Hoewel de musea vaak worden bezocht door schoolklassen was er geen helder beeld van de behoeften van docenten uit het primair en secundair onderwijs. In plaats van dit bijvoorbeeld online te onderzoeken besloten we een avond te organiseren waarbij we zelf in gesprek konden gaan met deze focusgroep. Dit leverde zeer waardevolle inzichten op die direct vertaald zijn in het nieuwe ontwerp. Persoonlijk contact met de doelgroep is met andere woorden onvervangbaar.

Geen klanten maar partners

Een website is zo goed als haar inhoud. Een goede wisselwerking tussen content (klant) en design (bureau) is daarom essentieel. De intensieve samenwerking tussen het toegewijde communicatieteam van het NMVW en design team van Unc Inc heeft dan ook sterk bijgedragen aan de kwaliteit van het eindresultaat.

Zoek de gemene deler

Hoe maak je vier sites met dezelfde structuur maar met een eigen identiteit? We ontdekten dat het starten met de gemeenschappelijkheden het meest effectief was. Na de release van een basisversie konden we vervolgens voor elk museum een release per content-type doen. Zo werden twee ogenschijnlijk tegenstrijdige wensen optimaal ingevuld.

Bekijk de website van Tropenmuseum