Nierdonatie bij leven; Realisatie van een online informatie platform

We ontwikkelden het platform Nierdonatie bij leven om op die manier potentiële nierdonoren en nierpatiënten in staat te stellen het traject van de donatie en transplantatie goed geïnformeerd te doorlopen. 

'Nierdonatie bij leven' is een gezamenlijk initiatief van de Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Stichting Anonieme Nierdonoren (Sand). Zij waren het die ons inschakelden om dit platform tot stand te brengen, van het ontwerp tot de ontwikkeling.

 

screenshot homepage nierdonatiebijleven

Samen met Arjen van Dijkhuizen van Generous Minds hebben we de gemeenschappelijke 'journey' van donoren en patiënten in kaart gebracht. Van de eerste gedachte, de oriëntatie- en screeningsfase tot en met de nazorg en het herstel. Dit is de rode draad van de site geworden en biedt hiermee informatie over het totale donatie- en transplantatietraject.

Daarnaast hebben we diverse ervaringen van zowel donoren als patiënten in beeld gebracht. Omdat dit soort trajecten veel emoties kunnen losmaken, is het fijn dat je als donor of patiënt verhalen van anderen kunt lezen ter ondersteuning van wat je doormaakt en om de diversiteit in beleving weer te geven. In een vraag-en-antwoord sectie hebben mensen de mogelijkheid vragen te stellen wanneer zij deze hebben. Ook is er een inventarisatie gedaan van de huidige behandelcentra en hun aanspreekpunten.

Na het ontwikkeltraject hebben wij een user test met de potentiële doelgroep gedaan. De conclusies die hieruit voort kwamen, waren zeer bruikbaar om de laatste puntjes op de i te zetten en gaven inzicht in hoe de website door de doelgroep ervaren werd.

Inmiddels staat het platform live en zijn we benieuwd naar de verdere centralisatie van de informatie naarmate andere partijen zich aansluiten. Zo bestaat er sinds kort een team van vrijwilligers die zelf een nier hebben afgestaan en vanuit hun eigen ervaring mensen te woord staan.

Bekijk de website