Systeemintegratie & API ontwikkeling

Een systeem staat zelden op zichzelf: vrijwel ieder systeem dat wij ontwikkelen integreert met andere systemen. Simpele integraties als het versturen van e-mails vanuit een CMS aan de ene kant, tot aan integratie met externe database en ERP systemen aan de andere kant.

placeholder

Belangrijk bij systeemintegratie is verzekerd zijn van de werking van beide systemen en de communicatie onderling. Dit begint bij goede documentatie: zonder goede documentatie en afspraken zal het systeem zelden goed functioneren. Om optimale werking te garanderen, schrijven wij graag integratie-tests die alle mogelijke situaties testen en melden wanneer het systeem niet doet wat er verwacht wordt.

Wij zijn ervaren in het opzetten van application programming interfaces (API’s). Een API is een basis waarop systemen met elkaar kunnen communiceren. Systemen staan zelden op zichzelf en ook onze systemen zijn vaak cruciaal voor de werking van andere systemen. Wanneer externe systemen toegang nodig hebben tot onze systemen zetten wij een API op.