Toegankelijkheid / WCAG

Bij Unc Inc stellen we de mens altijd centraal in ons ontwerpproces. We noemen dit ‘Human Centered Design’. Dit betekent een ontwerp dat fijn is voor het oog, een intuïtieve gebruikerservaring, eenvoudig te gebruiken functionaliteit, en technieken die zich baseren op industriestandaarden. 

Wij geven hierbij ook graag aandacht aan eventueel beperkte gebruikers, mensen met een handicap en/of oudere mensen. Voor veel van onze klanten – met name in de (semi-)overheid – is deze aandacht zelfs verplicht, en dienen websites geoptimaliseerd te zijn voor digitoegankelijkheid.

placeholder

Wat zijn nu zoal de beperkingen waar je rekening mee kan houden in het ontwerp en implementatie van een website?

De voornaamste  beperking bij internet gebruik is blindheid. Om goed gebruik te maken van websites wordt er veelal gebruik gemaakt van een screen reader: software die de website voorleest aan de gebruiker. Deze software heeft echter voldoende context nodig om een duidelijk verhaal aan de gebruiker te kunnen geven. Hiervoor is een duidelijke (technische) structuur van de website essentieel: wat is de navigatie, waar staan de inhoud, wat wordt er op een foto getoond, waar leiden links naartoe, etc.

Een ander goed voorbeeld is slechtzienden. Hiervoor zullen letter voldoende groot moeten zijn (of zijn deze eenvoudig aan te passen), moet het contrast tussen voorgrond (tekst) en achtergrond voldoende hoog zijn, etc. Voor mensen met dyslexie is het belangrijk dat er duidelijke lettertypes gebruikt worden, geen al te moeilijke en lange woorden en zinnen gebruikt worden, etc.

Mensen die last hebben van balansstoornissen hebben moeite met animaties, met name zodra er grote delen van de website bewegen. Een instelling in de browser kan animaties verminderen of uitzetten, echter zal de website hier wel naar moeten luisteren.

Voordelen voor gebruikers

Een gebruiker hoeft geen beperking te hebben om baat te hebben wij een goed ingerichte website. Iedereen zal het prettiger vinden als links duidelijk aangeven waar ze heen gaan, knoppen duidelijk omschrijven wat voor een actie ze uitvoeren, en formulieren die duidelijk aangeven welke informatie er ingevuld moet worden.

Daarnaast is een goede structuur en opmaak goed voor de vindbaarheid van een website. Immers, zoekmachines die websites indexeren hebben hier ook baat bij.

Aan welke standaarden moeten wij ons houden?

Er zijn veel verschillende standaarden en keurmerken, maar in de praktijk lijken ze vaak sterk op elkaar. Zo is er vanuit de Nederlandse overheid ingezet op Digitoegankelijkheid (de oude webrichtlijnen), waarbij overheidsinstanties een verklaring moeten afgeven over de mate van toegankelijkheid van hun website, en welke maatregelen ze hierbij nemen. Drempelvrij is een Nederlands keurmerk, waarbij het keurmerk 3 niveau’s heeft die behaald kunnen worden. Drempelvrij lijkt daarbij sterk op de meer internationale richtlijnen genaamd Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), waar er 2 niveau’s zijn.

Ons uitgangspunt is om onze websites standaard zoveel als mogelijk aan de WCAG te laten voldoen, waarmee we al snel een mooie doorsnede van alle richtlijnen dekken. Het behalen van een keurmerk staat hier meestal niet voorop.

Wat is de impact op mijn website?

De standaarden zijn in de basis niet limiterend, ze geven met name minimale eisen aan design en interactie. Designs hoeven niet drastisch veranderd te worden, er zit geen beperking aan welke kleuren wel en niet gebruikt mogen worden, etc. Echter vragen de standaarden een wat meer doordacht ontwerp. Gebruik lettergroottes die voldoende groot zijn. Gebruik geen enorm lange tekstregels, maar breek ze netjes af naar de volgende regel. Als je knoppen met slechts een icoon gebruikt, maak dan gebruik van title-attributen om uit te leggen wat een knop doet. Geef een duidelijke indicatie wat er van een gebruiker wordt verwacht, bijvoorbeeld waar er geklikt kan worden, welke eisen er aan invoervelden worden gesteld, etc.

Het is ook mogelijk om een waarmerk te behalen voor WCAG. In Nederland is Stichting Waarmerk drempelvrij.nl een van de organisaties die websites op toegankelijkheid toetst. Houd er rekening mee dat als er een wens voor een keurmerk is, er bijbehorende kosten zijn. Naast de kosten van het certificaat zelf, zal de inspanning op ontwerp, ontwikkeling en testen groter zijn. De gehele website komt onder de loupe te liggen, en daarmee kunnen de kleinste dingen naar voren komen. 

Wij hebben reeds met een aantal websites succesvol deze test afgelegd en een keurmerk behaald. Zo staan wij ook geregistreerd in het Toegankelijkheidsregister, https://www.toegankelijkheidsregister.nl/register/unc-inc-amsterdam